[E] bmf@brabantsemilieufederatie.nl
[W] http://www.brabantsemilieufederatie.nl/
[T] 013 535 62 25
[K] KVK 41095498
Brabantse Mileufederatie
Spoorlaan 434B
5038 CH Tilburg
Nederland

Inschrijven bijeenkomst: cursus compostmeester

Cursus 2: Aan de slag als compostmeester

De tweede cursus in de reeks over duurzame landbouw staat in het teken van composteren. De basis van een duurzame landbouw is altijd een gezonde en levende bodem. Het produceren van goed voedsel uit sterke en weerbare gewassen staat of valt bij een bodem die goed op orde is. Waarbij er een goed evenwicht tussen lucht, water, bodemdeeltjes, bodemleven en voedingsstoffen is. Waarin organische stof en een goed bodemleven hun cruciale functies goed kunnen vervullen en waarbij de noodzaak tot input van buiten minimaal is.

Het principe van de cursussen in deze cyclus is “werk de natuur niet tegen, maar werk ermee samen”. De bodem maakt het mogelijk voedsel te produceren maar moet zelf ook gevoed worden. Goede compost gemaakt van ons groente-, fruit- en tuinafval is daarvoor zeer geschikt. Daarmee sluiten we ook kringlopen en het betrekt de consument bij de bodem. Dit hoeven we echter niet allemaal afzonderlijk te doen. Het kan ook gezamenlijk! In België is het systeem van wijkcompostering met een verantwoordelijke compostmeester ontwikkeld. Dat willen we graag in onze provincie laten landen. Kijk voor meer informatie op: www.compostmeester.be.

Deze cursus bestaat uit drie avonden en een afsluitende praktijkdag. De cursus wordt verzorgd door Carolien de Vlaam, zij heeft verschillende cursussen buurtcomposteren gegeven in omgeving Rotterdam. Aspecten die tijdens de cursus aan bod komen zijn: hoe krijg je met compost een gezonde bodem? Hoe maak je compost? Hoe organiseer je wijkcompostering (toevoer GFT en afvoer van compost)? Hoe verbinding te leggen naar landbouw? Wat is de rol van een compostmeester? En is het mogelijk compostering te professionaliseren?

Bijeenkomsten
Dinsdag 29 november, 19.30 – 21.30 uur, Natuurmuseum Brabant in Tilburg
Dinsdag 13 december, 19.30 – 21.30 uur, Natuurmuseum Brabant in Tilburg
Dinsdag 10 januari, 19.30 – 21.30 uur, Natuurmuseum Brabant in Tilburg
Praktijkdag: voorjaar 2017, Tilburg, invulling nader te bepalen

Toelatingseisen
- Je denkt erover om de rol van compostmeester op je te nemen
- Je ben woonachtig in Brabant
- Je vindt het leuk om een dergelijk initiatief op te zetten in je eigen omgeving en ziet daar kansen toe
- Mensen met concrete ideeën krijgen voorrang om aan de cursus deel te nemen.

Aanmelden
De eigen bijdrage voor deze cursus bedraagt 75 euro (te betalen na toelating). Je kunt je tot uiterlijk 15 november aanmelden via onderstaand formulier.
Stuur meteen na aanmelding jouw idee naar bmf@brabantsemilieufederatie.nl, onder vermelding van ‘idee cursus wijkcompostering’.

 

 

Selecteer het aantal personen Volgende

1. Hoofdboeker