[E] bmf@brabantsemilieufederatie.nl
[W] http://www.brabantsemilieufederatie.nl/
[T] 013 535 62 25
[K] KVK 41095498
Brabantse Mileufederatie
Spoorlaan 434B
5038 CH Tilburg
Nederland

Inschrijven bijeenkomst: H2S-gas in grondwater

Uitnodiging Informatiebijeenkomst

H2S-gas in de grond, is dat wel gezond?

In 2012 werd een kind onwel bij een waterspeelplaats in Deurne, tijdens het oppompen van grondwater waarbij waterstofsulfide (H2S; ook wel bekend als ‘rotte-eierenlucht’) vrijkwam. Dit incident was de aanleiding voor verschillende onderzoeken naar het vrijkomen van H2S-gas in het Brabantse grondwater, waarbij het TNO-rapport “ Onderzoek naar waterstofsulfidegas (H2S) in grondwater in Brabant” dat eind 2015 verschenen is, de meest recente is. In dit onderzoek, dat in opdracht van de provincie is uitgevoerd, stond de vraag naar de oorzaken van het vrijkomen van H2s-gas centraal, evenals de vraag of dit ook elders in Brabant bij het oppompen van grondwater zou kunnen optreden. Ook werd er ingegaan op de bijbehorende handelingsperspectieven.

Wat is nu precies de conclusie uit dit rapport, en wat betekenen de uitkomsten van dit onderzoek voor de volksgezondheid in Brabant? Welke maatregelen kun je zelf nemen en waar kun je terecht met gezondheidsklachten of zorgen? Om antwoord te krijgen op deze belangrijke vragen organiseert de Brabantse Milieufederatie een informatiebijeenkomst.

Locatie: Zalen Van Bussel, Sint Jozefstraat 77, 5753 AS Deurne.

Programma:

Inloop vanaf 19.30, start programma om 20.00 uur.

20.00 Welkom en inleiding van de avond
20.05 TNO-onderzoeker Hans Peter Broers licht het TNO-onderzoek toe
20.30 Medisch milieukundige Henk Jans licht het GGD advies en het gezondheidsperspectief toe
20.55 Pauze
21.05 Paneldiscussie: deskundigen en lokale/provinciale politici worden bevraagd over het thema aan de hand van drie stellingen, ruimte voor vragen uit de zaal
21.40 Afsluiting avond en napraten

De avond is voor alle geïnteresseerden gratis toegankelijk.

Graag tot donderdag 17 november.

 

Selecteer het aantal personen Volgende

1. Hoofdboeker